Rekrutacja

Wniosek o przyjęcie do przedszkola SP Iłówiec Wniosek o przyjęcie do klasy I SP Iłówiec Upoważnienie Załączniki Deklaracja przedszkole Uchwała-Rady-Gminy-w-sprawie-kryteriów-przyjęcia-do-oddziałów-przedszkolnych Uchwała-Rady-Gminy-Brodnica-w-sprawie-kryteriów-rekrutacji-do-szkół-podstawowych