Podręczniki w roku szkolnym 2016/2017

W zestawie podręczników do klasy szóstej wkradł się błąd: do języka angielskiego należy kupić podręcznik
i ćwiczenia pt. „Steps in English 3″  Wydawnictwa Oxford University Press Polska Sp. z o.o.
Dla zerówki rodzice zamawiają komplet pt. „Paczka Puszatka”   Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Roczniki młodsze w przedszkolu pracują bez podręczników, na materiałach szkolnych.

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2016/08/16/podreczniki-w-roku-szkolnym-20162017/

Pomoc materialna

INFORMACJA W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW DOT. STYPEDNIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

  1. Wnioski składamy w terminie od 15 sierpnia 2016 do 15 września 2016. Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.brodnica.net.pl w zakładce Oświata  pomoc materialna –stypendium szkolne, lub do pobrania w Urzędzie Gminy oraz w poniższym linku.

POMOC MATERIALNA

 

  1. Jeden formularz wniosku dotyczy jednego ucznia. Stypendium przysługuje uczniom, którzy rozpoczęli naukę w klasie I.
  2. Wniosek może być złożony przez rodzica lub opiekuna ucznia a w przypadku uczniów pełnoletnich osobiście przez ucznia, którego wniosek dotyczy.
  3. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o wydatkach poniesionych na potrzeby nauki szkolnej dziecka, którego wniosek dotyczy. Dodatkowo należy do wniosku dołączyć rachunek lub fakturę, potwierdzający poniesienie wydatku.
  4. Kryterium dochodu na osobę w rodzinie, który uprawnia do otrzymania stypendium szkolnego wynosi 514,00 zł na jednego członka rodziny.
  5. Dla osób prowadzących gospodarstwo rolne dochód oblicza się w wysokości 288,00 zł za każdy posiadany ha przeliczeniowy (np. Wnioskodawca będący rolnikiem posiada 5 ha przeliczeniowych, dochód miesięczny obliczamy w sposób następujący 288,00 zł x 5 ha = 1440,00 zł (kwota do wypisania we wniosku)).
  6. Pod uwagę bierzemy dochód z miesiąca poprzedzającego termin złożenia wniosku.
  7. Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.
  8. Szczegółowe informacje dot. procedury ubiegania się o stypendium szkolne można otrzymać pod numerem 61 28 42 500 lub drogą elektroniczną oswiata@brodnica.net.pl.

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2016/08/15/pomoc-materialna/

WAKACJE

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2016/06/24/wakacje/

Harcerskie pląsy

W czwartek przed zakończeniem roku szkolnego klasę III i IIa odwiedziła uczennica klasy V Magda Nowak, która przybliżyła młodszym kolegom i koleżankom idea harcerstwa. Magda zaprezentowała elementy stroju harcerskiego oraz zdobyte sprawności. Pokazała dzieciom, jak można zaszyfrować i odczytywać zaszyfrowane wiadomości. Na koniec wszyscy wzięli udział w zabawach i pląsach.szkoła 2016 103szkoła 2016 061szkoła 2016 062

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2016/06/23/harcerskie-plasy/

Wycieczka do Biskupina

17 czerwca uczniowie klas I-III wyjechali na szkolną wycieczkę.DSC_0013 Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2016/06/17/wycieczka-do-biskupina/

1050 rocznica Chrztu Polski

1050 rocznica Chrztu Polski

17 kwietnia 2016 roku z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski w kościele p.w. św. Andrzeja Apostoła w Iłówcu uczniowie naszej szkoły zaprezentowali przedstawienie, które było doskonałą lekcją historii. Autorką tekstu była nauczycielka p. Elżbieta Węglewska. W przedstawienie zaangażowała się również katechetka p. Hanna Bartecka.

Interesująca scenografia, piękne kostiumy, doskonała gra aktorska w pełni oddały charakter ówczesnych czasów. Przedstawienie spotkało się z niezwykłą życzliwością zarówno społeczności szkolnej, jak i lokalnej, dlatego było zaprezentowane jeszcze kilkakrotnie.

W parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Żabnie, w Domu Opieki „Seniorowo” w Szołdrach oraz w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie. Z każdą odsłoną przedstawienie bogaciło się o kolejne wątki i postaci. Szczególnie warto podkreślić walory muzyczne i taneczne nad którymi czuwała p. Izabela Moszyńska. Ciekawą odsłoną muzyczną był układ taneczny do utworu „Błogosławieni” inaugurujący u nas obchody Światowych Dni Młodzieży.

no images were found

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2016/06/10/2042/

Spotkania informacyjne dla rodziców z nowymi wychowawcami 2016/2017

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2016/06/09/spotkania-informacyjne-dla-rodzicow-z-nowymi-wychowawcami-20162017/

Festyn Rodzinny

W niedzielę 5 czerwca odbył się festyn rodzinny, który rozpoczął się od I Biegu Rodzinnego. Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2016/06/07/festyn-rodzinny/

Dzień Dziecka

1 czerwca odbył się szkolny Dzień Dziecka. Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2016/06/07/dzien-dziecka/

Występ muzyczno-taneczny

25 czerwca uczniowie obejrzeli występ muzyczno-taneczny inspirowany Fredem Astaire i amerykańskimi musicalami lat 50. Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2016/06/07/wystep-muzyczno-taneczny/