ZMIANY W PLANIE LEKCJI W TYM TYGODNIU

Ze względu na nieobecność nauczycieli od jutra nastąpią zmiany w planie lekcji.

Proszę o zapoznanie się z nowym rozkładem zajęć i przygotowanie się do zajęć. Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2016/09/27/zmiany-w-planie-lekcji-w-tym-tygodniu/

Bezpieczni na drodze

Dzięki otrzymanym kamizelkom odblaskowym uczniowie klas 0-III zawsze będą widoczni na drodze 🙂 🙂 🙂 Dziękujemy!14736671556411473687051988

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2016/09/12/bezpieczni-na-drodze/

Pierwsze spotkanie z rodzicami.

Zapraszamy rodziców na pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie, które odbędzie się 13 września 2016 r. (wtorek) o godz. 17.30. Rodzice dzieci przedszkolnych spotykają się z nauczycielami o godz. 17.00. Po spotkaniu ogólnym odbędą się zebrania klasowe. Przedstawicieli wybranych do Rady Rodziców zapraszam na pierwsze zebranie 21 września (środa) na godz. 18.00.

Maria Purczyńska

 

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2016/09/07/pierwsze-spotkanie-z-rodzicami/

Plan lekcji w nowym roku szkolnym

W zakładce Plan lekcji  można zapoznać się z rozkładem zajęć w poszczególnych klasach.
Lekcje trwają od 7.30 do 14.00. Autobusy odchodzą każdego dnia o 12.20 i 14.05.

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2016/08/31/plan-lekcji-w-nowym-roku-szkolnym/

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów  w strojach galowych wraz z rodzicami na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, którą poprzedzi msza św. o godz. 9.00 w kościele. Po mszy, ok. godz. 9.50, uroczystości będą kontynuowane w budynku szkoły.

Autobus z Żabna wyjeżdża o godz. 8.35,  z Grzybna  o 8.45 i z Sucharzewa o 8.50.

Zakończenie uroczystości i autobus powrotny – ok. 11.10

 

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2016/08/29/rozpoczecie-nowego-roku-szkolnego/

Informacje dla rodziców dzieci przedszkolnych

W dniach 29-30-31 sierpnia w godz. 9.00-11.30 organizujemy zajęcia adaptacyjne dla nowych wychowanków przedszkola, na które serdecznie zapraszamy. Ponadto, 30 sierpnia (wtorek) w godz. 10.00-15.00 zapraszamy wszystkich rodziców dzieci przedszkolnych do podpisywania umów na korzystanie z przedszkola. Proszę przygotować dane dziecka (data urodzenia, nr Pesel) i rodzica (nr dowodu osobistego, nr-y telefonów) oraz wariant usług (czas pobytu dziecka w przedszkolu, dane osób upoważnionych do odbioru dziecka).

 

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2016/08/22/informacje-dla-rodzicow-dzieci-przedszkolnych/

Podręczniki w roku szkolnym 2016/2017

W zestawie podręczników do klasy szóstej wkradł się błąd: do języka angielskiego należy kupić podręcznik
i ćwiczenia pt. „Steps in English 3″  Wydawnictwa Oxford University Press Polska Sp. z o.o.
Dla zerówki rodzice zamawiają komplet pt. „Paczka Puszatka”   Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Roczniki młodsze w przedszkolu pracują bez podręczników, na materiałach szkolnych.

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2016/08/16/podreczniki-w-roku-szkolnym-20162017/

Pomoc materialna

INFORMACJA W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW DOT. STYPEDNIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

  1. Wnioski składamy w terminie od 15 sierpnia 2016 do 15 września 2016. Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.brodnica.net.pl w zakładce Oświata  pomoc materialna –stypendium szkolne, lub do pobrania w Urzędzie Gminy oraz w poniższym linku.

POMOC MATERIALNA

 

  1. Jeden formularz wniosku dotyczy jednego ucznia. Stypendium przysługuje uczniom, którzy rozpoczęli naukę w klasie I.
  2. Wniosek może być złożony przez rodzica lub opiekuna ucznia a w przypadku uczniów pełnoletnich osobiście przez ucznia, którego wniosek dotyczy.
  3. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o wydatkach poniesionych na potrzeby nauki szkolnej dziecka, którego wniosek dotyczy. Dodatkowo należy do wniosku dołączyć rachunek lub fakturę, potwierdzający poniesienie wydatku.
  4. Kryterium dochodu na osobę w rodzinie, który uprawnia do otrzymania stypendium szkolnego wynosi 514,00 zł na jednego członka rodziny.
  5. Dla osób prowadzących gospodarstwo rolne dochód oblicza się w wysokości 288,00 zł za każdy posiadany ha przeliczeniowy (np. Wnioskodawca będący rolnikiem posiada 5 ha przeliczeniowych, dochód miesięczny obliczamy w sposób następujący 288,00 zł x 5 ha = 1440,00 zł (kwota do wypisania we wniosku)).
  6. Pod uwagę bierzemy dochód z miesiąca poprzedzającego termin złożenia wniosku.
  7. Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.
  8. Szczegółowe informacje dot. procedury ubiegania się o stypendium szkolne można otrzymać pod numerem 61 28 42 500 lub drogą elektroniczną oswiata@brodnica.net.pl.

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2016/08/15/pomoc-materialna/

WAKACJE

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2016/06/24/wakacje/

Harcerskie pląsy

W czwartek przed zakończeniem roku szkolnego klasę III i IIa odwiedziła uczennica klasy V Magda Nowak, która przybliżyła młodszym kolegom i koleżankom idea harcerstwa. Magda zaprezentowała elementy stroju harcerskiego oraz zdobyte sprawności. Pokazała dzieciom, jak można zaszyfrować i odczytywać zaszyfrowane wiadomości. Na koniec wszyscy wzięli udział w zabawach i pląsach.szkoła 2016 103szkoła 2016 061szkoła 2016 062

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2016/06/23/harcerskie-plasy/