Wielkanocne ozdabianie jajek

Uczniowie na zajęciach z rękodzieła ozdabiali wydmuszki i jajka styropianowe metodą decoupage.

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2017/04/13/wielkanocne-ozdabianie-jajek/

Wielkanocne przygotowania

W tym roku szkolnym uczniowie w Owocowych Drużynach przygotowywali plakaty dotyczące różnic i podobieństw w zwyczajach wielkanocnych Polski i Szwecji. Tradycyjnie ozdabiali jajka. Musieli spośród wielu wybrać trzy, które podlegały późniejszej ocenie. Przyznano następujące punkty. Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2017/04/13/wielkanocne-przygotowania/

Życzenia

Gdy nadejdzie Wielkanocny poranek
niech spełnią się życzenia tęczowych pisanek…
Mazurków kajmakowych, bazi srebrzystych,
bogatego zająca i kurczaczków puszystych.
Świątecznego nastroju, biesiady obfitej,                                    
lukrowego baranka, a w dyngusa – głowy wodą zmytej!

 

                                                      Samorząd Uczniowski

 

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2017/04/12/zyczenia-3/

Dzień Czekolady

 Dzisiaj przypada Dzień Czekolady, ulubiony dzień wszystkich łasuchów. Dlatego też, Samorząd Uczniowski przygotował dla wszystkich przedszkolaków, kolegów i koleżanek, jak również nauczycieli i pracowników naszej szkoły, słodką niespodziankę. Podczas przerwy śniadaniowej członkowie SU częstowali  różnymi rodzajami czekolady. Wszystkim poprawił się nastrój!

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2017/04/12/dzien-czekolady-2/

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klas szkoły podstawowej 2017/2018

Zarządzenie Wójta Gminy Brodnica

Zasady naboru do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej w Iłówcu
na rok szkolny 2017/2018

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsce prowadzone jest na WNIOSEK rodziców/prawnych opiekunów.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które uczęszczają już do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wypełniają DEKLARACJĘ o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018.
 • W przypadku zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Iłówcu po raz pierwszy, rodzice/prawni opiekunowie wypełniają wniosek, rozpoczynając od wyboru oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Istnieje możliwość zapisu dziecka jeszcze do dwóch kolejnych placówek na terenie Gminy Brodnica. Dokonanie wyboru przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej drugiej i trzeciej preferencji zwiększa szansę na przyjęcie dziecka w przypadku, gdy w wybranym w pierwszej kolejności oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej zabraknie miejsc.

4) Naboru do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Iłówcu dokonuje się wg kryteriów naboru:

a) w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Brodnica

b) w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ppkt a) niż liczba wolnych miejsc, na I. ETAPIE postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

– wielodzietność rodziny dziecka,

– niepełnosprawność dziecka,

– niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,

– niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,

– niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,

– samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,

 – objęcie dziecka pieczą zastępczą;

kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość równą „1”.

c) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I. ETAPIE postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II. ETAPIE postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę Gminy Brodnica:

 1. kandydat podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego – 2 punkty
 2. oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący kandydata pracują w pełnym wymiarze czasu pracy lub prowadzą własną działalność gospodarczą bądź gospodarstwo rolne – 1 punkt,
 3. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola – 1 punkt,
 4. przynajmniej jeden z rodziców zamieszkuje, jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne na terenie gminy Brodnica – 1 punkt.
 • Wnioski, deklaracje i oświadczenia do pobrania w sekretariacie szkoły lub w zakładce szkoła – rekrutacja. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w Iłówcu
  w dniach 5 – 12 kwietnia br.
 • Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponując wolnymi miejscami przystąpi do rekrutacji uzupełniającej.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek i deklarację można pobrać ze strony szkolnej (zakładka: szkoła – rekrutacja ) lub
  w sekretariacie szkoły podstawowej.
 2. W przypadku zaznaczenia we wniosku „TAK” przy wymienionych kryteriach, należy dodatkowo przedstawić następującą dokumentację:
  1. Oświadczenia o spełnieniu kryteriów branych pod uwagę na  II. ETAPIE postępowania rekrutacyjnego.
  2. Oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
  3. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
  4. Oryginał dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.)

Szczegóły postępowania rekrutacyjnego, terminy, oświadczenia i wnioski – w zakładce szkoła-rekrutacja

Jednocześnie prowadzimy zapisy do klasy I oraz innych klas szkoły podstawowej.
Wnioski również do pobrania w sekretariacie szkoły lub w zakładce szkoła – rekrutacja.

„Drzwi otwarte” dla wszystkich chętnych kandydatów do oddziału przedszkolnego i szkoły odbędą się w maju.

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2017/04/05/rekrutacja-do-oddzialu-przedszkolnego-i-klas-szkoly-podstawowej-20172018/

ZEBRANIE 4.04.2017

Dnia 4 kwietnia 2017 r. o godzinie 17.30 odbędzie się zebranie dla rodziców. Serdecznie zapraszamy.

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2017/04/03/zebranie-4-04-2017/

Kolejna wizyta w Gaju

Po wizycie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt uczniowie zobaczyli w Kinoteatrze „Słonko” film pt. „Był sobie pies‚.

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2017/04/02/kolejna-wizyta-w-gaju/

Pasowanie na czytelnika

31 marca odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelników biblioteki szkolnej. Uczniowie klasy III b zaprezentowali program artystyczny pt. „Z biegiem Wisły”, by podkreślić iż rok 2017 jest ogłoszony Rokiem Rzeki Wisły. Wszyscy uczniowie oraz przedszkolacy byli świadkami ślubowania nowych czytelników, którzy obiecali szanować książki i chętnie je czytać:)

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2017/03/31/pasowanie-na-czytelnika/

Japoński świat

Dzisiaj uczniowie klas I-III oraz sześciolatki i pięciolatki obejrzeli spektakl teatralny „Syn Smoka” transmitowany na żywo z Teatru Ludowego w Krakowie. 
Była to japońska baśń opowiadająca o miłości matki i syna Taro, przyjaźni do Aye, wdzięczności i odwadze.

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2017/03/29/japonski-swiat/

Czytelnik miesiąca

W każdym miesiącu bibliotekarz przyznaje tytuł „Czytelnika miesiąca” najaktywniejszemu czytelnikowi.

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2017/03/28/czytelnik-miesiaca/