Wyniki konkursów EduNect

W roku 2019 odbyły się w klasach I-III  dwa konkursy związane z tematyką jesienną i bożonarodzeniową, ale sprawdzające również wiadomości matematyczne, polonistyczne i przyrodnicze. Dzieci musiały się wykazać również spostrzegawczością i umiejętnością logicznego myślenia.

Oto laureaci w poszczególnych konkursach:

  • „Jesienne potyczki”  – najlepsze wyniki w klasie pierwszej uzyskały Amelia Leśniewska i Marita Poszytek, w klasie drugiej Hanna Buchert i Krzysztof Walkowiak, a w klasie trzeciej  Franciszek Stróżyński i Antoni Kozieras
  • „Konkurs Bożonarodzeniowy”- klasa I Amelia Leśniewska 100%, Marita Poszytek 94,7%, w klasach II-III Krzysztof Walkowiak 84,9% i Franciszek Stróżyński 84,9%.

 

Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczniom życzymy coraz lepszych wyników i sukcesów w kolejnych konkursach!

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2020/01/07/wyniki-konkursow-edunect/

Skip to content