Ostatnie spotkanie dla Rodziców

Serdecznie zapraszam wszystkich Rodziców na spotkanie  podsumowujące pracę szkoły i przedszkola:
poniedziałek, 11 czerwca, godz. 17.30, hol szkoły.

W imieniu Rady Pedagogicznej
Maria Purczyńska

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2018/06/07/ostatnie-spotkanie-dla-rodzicow/