Zmiany w planie lekcji na najbliższe dni

Dzień

Lekcja – przedmiot – klasa

Nauczyciel zastępujący

Przedmiot

 

2017-12-19 1: Fizyka 7A Węglewska Elżbieta j. polski (z)

Dzień

Lekcja – przedmiot – klasa

Nauczyciel zastępujący

               

                Przedmiot

 

2017-12-20 1: Chemia 7A Błoch Monika Geografia (B)
2017-12-20 2: j. angielski 2A Węglewska Elżbieta Ed. Wczesnoszkolna (kol.)
2017-12-20 3: j. angielski 6A Błoch Monika Przyroda (B) (kol.)
2017-12-20 5: j. angielski 7A Błoch Monika Geografia  (B) (kol.)

Dzień

Lekcja – przedmiot – klasa

Nauczyciel zastępujący

 

Przedmiot

 

2017-12-21 1: Fizyka 7A Błoch Monika Biologia (B)
2017-12-21 1: Przyroda 6A M. Daniiludis Historia
(lekcja łączona z kl. V)
2017-12-21 2:             9.10 dzwonek – jasełka przedszkolaków w sali gimnastycznej.
Po jasełkach śniadanie i wyjazd klasy III z p. Moszyńską do Seniorowa
2017-12-21 4: Muzyka 7A Błoch Monika Geografia (B)

Dzień

Lekcja – przedmiot – klasa

Nauczyciel zastępujący

 

Przedmiot

 

2017-12-22 7.30 – 8.00 Przygotowanie do spotkań świątecznych Hol, klasy
  8.00-9.40 Jasełka szkolne Hol
  9.40-10.20 Spotkania w klasach  
  10.20-10.30 Sprzątanie klas  
  10.30 odwozy  

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2017/12/19/zmiany-w-planie-lekcji-30-xi-1-xii-7-xii-8-xii-i-15-xii-w-zakladce-zastepstwa/