Podziękowania

Składam bardzo serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i realizację projektu Genius Loci Ziemi Brodnickiej, który poświęcony był powstańcom wielkopolskim z naszego terenu.

Dziękuję szczególnie:

  • uczniom klasy siódmej za prezentowany program artystyczny;
  • uczniom klasy szóstej za pomoc w organizacji szkoły;
  • rodzicom, za przywiezienie dzieci na występ;
  • pracownikom i nauczycielom szkoły za życzliwe zaangażowanie się w projekt.

Dzięki tej współpracy szkoła odnotowuje swój kolejny sukces w realizacji działań wychowawczych i prospołecznych.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły
Maria Purczyńska

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć pod adresem:

Publiée par Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej Gniazdo sur dimanche 10 décembre 2017

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2017/12/11/podziekowania/