RÓŻANIEC Z NATURY

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszy różaniec.

 

W celu zaangażowania jak najliczniejszej rzeszy dzieci i jeszcze głębszego przeżywania modlitwy różańcowej w kościele, a także w naszych rodzinnych domach, ogłaszamy konkurs na wykonanie  różańca z elementów natury.

CEL KONKURSU

 

  • rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej oraz rozwój talentów u dzieci
  • budzenie aktywności twórczej
  • pobudzenie  wyobraźni i pomysłowości
  • wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności oraz dzielnie się nimi z innymi

REGULAMIN KONKURSU:

 

  • W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci naszej parafii.
  • Różańce mogą być wykonane dowolną techniką, indywidualnie lub rodzinnie.
  • Zachęcamy, aby wykorzystać najróżniejsze materiały i pomysły na wykonanie różańca (np. muszelki, fasolki, masę solną, chrupki, koraliki oraz wiele innych). Liczymy na oryginalność i pomysłowość.
  • Prace muszą być podpisane: imię, nazwisko i wiek twórcy
  • Do oceny prac powołana zostanie komisja.
  • Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w niedzielę 29 października podczas mszy św. o godzinie 11.00. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, a wszyscy uczestnicy otrzymają drobne upominki. Wszystkie różańce będziemy mogli oglądać na wystawie w naszym kościele.

organizatorzy konkursu

Hanna Bartecka

Ireneusz Łuczak

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2017/10/02/rozaniec-z-natury/