Regulamin II Biegu Rodzinnego

REGULAMIN

II BIEG RODZINNY

 

 1. CEL
 • Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport
 • Sportowe wychowanie młodzieży w duchu przyjaźni i pokoju
 • Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych
 • Upowszechnianie i popularyzacja biegania jako czynnej formy wypoczynku wśród mieszkańców
 • Propagowanie rywalizacji w duchu fair play

 

 1. ORGANIZATOR
 • Szkoła Podstawowa im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Iłówcu

 

 1. TERMIN I MIEJSCE
 • Bieg odbędzie się 11.06.2017
 • Długość trasy:
 • 800m – klasy IV-VI,
 • 400m – klasy I-III,
 • 100m – przedszkole.
 • Start o godzinie:
 • 30 klasy IV-VI,
 • 35 klasy I-III,
 • 40 przedszkole.
 • Trasa wiedzie ulicami wsi Iłówiec
 • Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym

 

 1. UCZESTNICTWO
 • Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, bez względu na wiek i płeć
 • Warunkiem udziału w Biegu Rodzinnym jest bieg dziecka wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem
 • Klasyfikowana będzie para, która w momencie finiszu będzie trzymała się za ręce

 

 1. ZGŁOSZENIA
 • Termin zgłoszeń mija 9 czerwca 2017r.
 • Zgłoszenia mogą być dokonywane osobiście u Pana Fikerta, bądź drogą mailową na adres: mateuszfikert@gmail.com
 • Bieg jest bezpłatny

 

 1. NAGRODY
 • Dekoracje oraz wręczanie nagród odbywać się będzie na podstawie wyników nieoficjalnych przekazanych przez sędziów w dniu zawodów i będą w tym przypadku nieodwołalne
 • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg Rodzinny podczas Rodzinnego Festynu Country otrzymują na mecie pamiątkowy dyplom.
 • Pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii nagrodzone zostaną medalami

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Zawodnik potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane
  z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat
  o charakterze majątkowym
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora
 • Organizator zastrzega prawo do zmiany i aktualizacji regulaminu

Permalink do tego artykułu: http://szkolailowiec.pl/2017/05/28/regulamin-ii-biegu-rodzinnego/